Language of document :

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2015. március 30 –án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(C-148/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

A fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 34. cikket, hogy a vényköteles gyógyszerek árának nemzeti jog által előírt rögzítése az EUMSZ 34. cikk értelmében vett azonos hatású intézkedés?

Ha a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre:

Indokolható-e az EUMSZ 36. cikk alapján a vényköteles gyógyszerek árának rögzítése az emberek egészségének és életének védelmével, ha – különösen vidéken – csak árrögzítés útján biztosítható egész Németország lakosságának egyenletes és széles körű gyógyszerellátása?Ha a Bíróság a második kérdésre is igenlő választ ad:Milyen követelmények támasztandók annak bírósági megállapításával szemben, hogy a második kérdés második tagmondatában említett körülmény valóban fennáll?