Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. rujna 2019. uputio Watford Employment Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – B protiv Yodel Delivery Network Ltd

(predmet C-692/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Watford Employment Tribunal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B

Tuženik: Yodel Delivery Network Ltd

Prethodna pitanja

Protive li se Direktivi 2003/88/EZ1 o određenim vidovima organizacije radnog vremena nacionalne odredbe koje od pojedinca zahtijevaju da se obveže „osobno” izvršiti sav posao ili sve zadatke čije se obavljanje od njega traži da bi bio obuhvaćen područjem primjene te direktive?

Osobito:

2.1.    Znači li činjenica da pojedinac ima pravo angažirati podizvršitelje ili „zamjene” za izvršenje čitavog ili dijela posla ili zadataka čije se obavljanje od njega traži da ga ne treba smatrati radnikom za potrebe Direktive 2003/88/EZ:

2.1.1.    uopće (jer je pravo na angažiranje zamjene nespojivo sa svojstvom radnika); ili

2.1.2.    samo u pogledu razdoblja tijekom kojeg se koristi takvo pravo na angažiranje zamjene (što znači da ga treba smatrati radnikom u pogledu razdoblja tijekom kojih je doista izvršavao posao ili zadatke)?

2.2.    Je li za određivanje svojstva radnika za potrebe Direktive 2003/88/EZ relevantno to da pojedinac u pitanju nije iskoristio pravo angažiranja podizvršitelja ili zamjene, dok drugi u sadržajno jednakom odnosu jesu?

2.3.    Je li za određivanje svojstva radnika za potrebe Direktive 2003/88/EZ relevantno to da su drugi subjekti, uključujući društva i partnerstva s ograničenom odgovornošću, u sadržajno jednakom odnosu kao pojedinac u pitanju?

Je li za određivanje svojstva radnika za potrebe Direktive 2003/88/EZ relevantno to da pretpostavljeni poslodavac nije obvezan pojedincu u pitanju nuditi zadatke, to jest da mu ih nudi „po potrebi”; i/ili da ih pojedinac u pitanju nije dužan prihvatiti, to jest da „uvijek podliježu apsolutnom pravu dostavljača da ne prihvati ponuđeni posao”?

Je li za određivanje svojstva radnika za potrebe Direktive 2003/88/EZ relevantno to da pojedinac u pitanju nije obvezan raditi isključivo za pretpostavljenog poslodavca, nego može istodobno izvršavati slične poslove za bilo koju treću stranu, uključujući izravne konkurente pretpostavljenog poslodavca?

Je li za određivanje svojstva radnika za potrebe Direktive 2003/88/EZ relevantno to da pojedinac u pitanju nije iskoristio pravo izvršavati slične poslove za treće strane, dok drugi u sadržajno jednakom odnosu jesu?

Kako, za potrebe članka 2. točke 1. Direktive 2003/88/EZ, treba izračunati radno vrijeme radnika u okolnostima u kojima pojedinac u pitanju nije obvezan raditi fiksno radno vrijeme, nego može sam odrediti svoje radno vrijeme unutar određenih parametara, primjerice između 7.30 i 21.00? Osobito, kako treba izračunati radno vrijeme kada:

6.1.    pojedinac unutar tog razdoblja ne mora raditi isključivo za pretpostavljenog poslodavca i/ili određene djelatnosti izvršene unutar tog razdoblja (primjerice, vožnja) mogu biti od koristi i pretpostavljenom poslodavcu i trećoj strani;

6.2.    radnik ima veliku slobodu pri određivanju načina na koji će posao obaviti, tako da si vrijeme može organizirati sukladno osobnim potrebama, a ne isključivo u skladu s interesima pretpostavljenog poslodavca.

____________

1 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)