Language of document :

Tužba podnesena 22. srpnja 2020. – Industria de Diseño Textil protiv EUIPO-a - Ffauf Italia (ZARA)

(predmet T-467/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Španjolska) (zastupnik: G. Marín Raigal i E. Armero Lavie, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: registracija verbalnog žiga Europske unije ZARA – prijava za registraciju br. 89 29952

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. svibnja 2020. u predmetu R 2040/2019-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je prihvaćen prigovor u odnosu na dobra i usluge iz razreda 29., 30., 35. i 43. te odbije postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća za sva osporena dobra i usluge;

naloži EUIPO-u i, ovisno o slučaju, drugoj stranci u postupku pred EUIPO-om snošenje troškova ove tužbe.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 47. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća te članka 22. stavaka 3. i 4. Provedbene uredbe Komisije (EZ) 2868/95;

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________