Language of document :

2020. július 22-én benyújtott kereset – Industria de Diseño Textil kontra EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(T-467/20. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Industria de Diseño Textil, SA (Arteixo, Spanyolország) (képviselők: G. Marín Raigal és E. Armero Lavie ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a ZARA európai uniós szóvédjegy bejelentése – 89 29952. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2020. május 8-án hozott határozata (R 2040/2019-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, abban a részében, amelyben az helyt adott a felszólalásnak a 29., 30., 35. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében, és állapítsa meg, hogy nem áll fenn az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett összetéveszthetőség a vitatott áruk és szolgáltatások tekintetében;

az EUIPO-t és adott esetben az EUIPO előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése, valamint a 2868/95/EK bizottsági végrehajtási rendelet 22. szabálya (3) és (4) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

____________