Language of document :

2020 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje Industria de Diseño Textil / EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Byla T-467/20)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Ispanija), atstovaujama advokatų G. Marín Raigal ir E. Armero Lavie

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, paraišką pateikęs asmuo: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ZARA paraiška – Registracijos paraiška Nr. 89 29952

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2020 m. gegužės 8 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2040/2019-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo buvo patenkintas protestas dėl 29, 30, 35 ir 43 klasių prekių ir paslaugų, ir pripažinti, kad nėra galimybės supainioti, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą, visų prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas;

priteisti iš EUIPO ir, prireikus, iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Komisijos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 ir 4 dalių pažeidimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

____________