Language of document :

Tožba, vložena 22. julija 2020 – Industria de Diseño Textil/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Zadeva T-467/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Španija) (zastopnika: G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije ZARA – zahteva za registracijo št. 89 29952

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. maja 2020 v zadevi R 2040/2019-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoru za blago in storitve iz razredov 29, 30, 35 in 43, in zavrne obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta za vse izpodbijano blago in storitve;

EUIPO in, če je potrebno, drugi stranki v postopku pred EUIPO naloži plačilo stroškov te tožbe.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 47(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta ter pravila 22(3) in (4) Izvedbene uredbe Komisije (ES) 2868/95;

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________