Language of document :

Acțiune introdusă la 28 martie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-30/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: V. Wellens, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de aplicare în privința reclamantului a sancțiunii disciplinare a retrogradării

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de aplicare în privința reclamantului a retrogradării întrucât nu a declarat Comisiei că primea, pe lângă alocațiile familiale pentru creșterea copiilor în temeiul articolului 67 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, o alocație națională de aceeași natură; obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.