Language of document :

29. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ jt versus parlament

(kohtuasi F-31/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ jt (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Euroopa Parlamendi personalikomitee valimiste, mis toimusid 2013. aasta sügisel ja mille tulemused avaldati 28. novembril 2013, tühistamine.

Hagejate nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi personalikomitee valimiste, mis toimusid 2013. aasta sügisel ja mille tulemused avaldati ametlikult 28. novembril 2013, tulemused;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.