Language of document :

Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — ZZ/ACER

(Дело F-34/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, lawyer)

Ответник: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Предмет на производството

Отмяна на решението да не се подновява договорът на жалбоподателя като срочно нает служител и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на ACER да не се подновява трудовият договор на жалбоподателя с ACER за втори път,ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 10 000 EUR като обезщетение за претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди,ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.