Language of document :

Sag anlagt den 11. april 2014 – ZZ mod ACER

(Sag F-34/14)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat og om erstatning

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet af ACER’s direktør om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt med ACER for anden gang.

Sagsøgte tilpligtes at betale 10 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.