Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2014 – Colart a další v. Parlament

(Věc F-31/14)1

„Veřejná služba – Zastoupení zaměstnanců – Výbor zaměstnanců – Volby do výboru zaměstnanců – Úprava zastoupení zaměstnanců v Evropském parlamentu – Pravomoc volební komise – Řízení o stížnosti podané volební komisi – Zveřejnění výsledků voleb – Stížnost podaná volební komisi – Článek 90 odst. 2 služebního řádu – Nepodání dřívější stížnosti k OOJ – Předložení věci přímo Soudu – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Philippe Colart (Bastogne, Belgie) a další (zástupce: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: O. Caisou-Rousseau a S. Alves, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení voleb do zaměstnaneckého výboru Evropského parlamentu, které proběhly na podzim 2013 a jejichž výsledky byly zveřejněny dne 28. listopadu 2013.Výrok rozsudkuŽaloba se odmítá jako nepřípustná.Philippe Colart a další žalobci, jejichž jména jsou uvedena v příloze, ponesou polovinu vlastních nákladů řízení.Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených žalobci.