Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. ledna 2015 – Speyart v. Evropská komise

(Věc F-30/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 175, 10.6.2014, s. 56.