Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 januari 2015 Speyart / Europese Commissie

(Zaak F-30/14)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 175 van 10.6.2014, blz. 56.