Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 ianuarie 2015 - Speyart/Comisia Europeană

(Cauza F-30/14)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 175, 10.6.2014, p. 56.