Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 15 januari 2015 – Speyart mot Europeiska kommissionen

(Mål F-30/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 175, 10.6.2014, sid. 56