Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 26. marta spriedums – DO/ESMA

(lieta F-32/14) 1

Civildienests – ESMA personāls – Pagaidu darbinieks – Līguma nepagarināšana – Novērtējuma ziņojums – Novērtējuma ziņojuma novēlota pieņemšana – Pretrunas vispārīgos un specifiskos vērtējumos

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DO (pārstāvis – S. A. Pappas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (pārstāvji – R. Vasileva un D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu negatīva novērtējuma ziņojuma rezultātā, atcelt iepriekš minēto novērtējuma ziņojumu un atlīdzināt radušos kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;DO sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes tiesāšanās izdevumus.