Language of document :

Personaldomstolens dom av den 26 mars 2015 – DO mot Esma

(Mål F-32/14)(1 )

(Personalmål – Personal vid Esma – Tillfälligt anställd – Beslut att inte förnya anställningsavtalet – Betygsrapport – För sent upprättande av betygsrapporten – Bristande överensstämmelse mellan allmänna och specifika bedömningar)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: DO (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ombud: R. Vasileva samt advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslut att inte förnya sökandens avtal om tillfällig anställning till följd av en negativ betygsrapport, ogiltigförklaring av nämnda betygsrapport samt skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

DO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

____________

____________

(1 ) EUT C 184, 16.6.2014, sid.45.