Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

26 martie 2015

Cauza F‑32/14

DO

împotriva

Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

„Funcție publică – Personalul ESMA – Agent temporar – Neprelungirea contractului – Raport de evaluare – Întocmire tardivă a raportului de evaluare – Incoerență a aprecierilor generale și specifice”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, prin care DO solicită Tribunalului, pe de o parte, anularea deciziei din 13 august 2013 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) de a nu reînnoi contractul său de agent temporar, care a încetat la 15 februarie 2014, precum și a rapoartelor sale de evaluare pentru anii 2011 și 2012 și, pe de altă parte, obligarea ESMA la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului moral pe care l‑ar fi suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. DO suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Evaluare – Raport de evaluare – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 43)

Nu este de competența instanței Uniunii, cu excepția unor erori de fapt, a unor erori vădite de apreciere sau a unui abuz de putere, să controleze temeinicia aprecierii efectuate de administrație cu privire la aptitudinile profesionale ale unui funcționar atunci când această apreciere presupune judecăți de valoare complexe care, prin însăși natura lor, nu sunt susceptibile de o verificare obiectivă.

În special, nu este de competența Tribunalului Funcției Publice să substituie aprecierea persoanelor însărcinate să evalueze munca persoanei evaluate cu propria apreciere, administrația dispunând de o largă putere de apreciere pentru evaluarea activității funcționarilor săi.

(a se vedea punctul 64)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Cwik/Comisia, T‑96/04, EU:T:2005:376, punctul 41 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea Nastvogel/Consiliul, F‑4/10, EU:F:2011:134, punctul 32