Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 8. srpnja 2015. – DP protiv ACER-a

(predmet F-34/14)1

(Javna služba – Osoblje ACER-a – Član ugovornog osoblja – Neproduljenje ugovora– Tužba za poništenje – Dopuštenost tužbe – Prigovor nezakonitosti iz članka 6. stavka 2. GIP-a ACER-a u vezi s člankom 85. stavkom 1. CEOS-a – Tužba za naknadu štete – Otkazni rok – Neimovinska šteta – Naknada štete)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DP (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Agencija za suradnju energetskih regulatora (zastupnici: P. Martinet i S. Vaona, agenti, D. Waelbroeck i A. Duron, odvjetnici)

Predmet

Tužba za poništenje odluke o neproduljenju tužiteljevog ugovora kao člana ugovornog osoblja i popravljanje pretrpljene štete.

Izreka presude

Poništava se Odluka od 20. prosinca 2013. kojom je direktor Agencije za suradnju energetskih regulatora odbio produljiti ugovor DP-u. Agenciji za suradnju energetskih regulatora nalaže se da DP-u isplati iznos od 7 000 eura.Agencija za suradnju energetskih regulatora će snositi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova DP-a.

____________

1 SL C 184, 16. 6. 2014., str. 46.