Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2015. július 8-i ítélete – DP kontra ACER

(F-34/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az ACER személyi állománya – Szerződéses alkalmazott – A szerződés meghosszabbításának elmaradása – Megsemmisítés iránti kereset – A kereset elfogadhatósága – Az ACER általános végrehajtási rendelkezései 6. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó jogellenességi kifogás az egyéb alkalmazottakról szóló alkalmazási feltételek 85. cikkének (1) bekezdésére tekintettel – Kártérítési kereset – Előzetes értesítés – Nem vagyoni kár – Kártérítés)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: DP (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (képviselők: P. Martinet és S. Vaona meghatalmazottak, D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)Az ügy tárgyaA felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását mellőző határozat megsemmisítése és az elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának 2013. december 20-i, DP szerződésének meghosszabbítását megtagadó határozatát.A Közszolgálati Törvényszék az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét kötelezi, hogy fizessen DP részére 7 000 eurót.Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a DP részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 184., 2014.6.16., 46. o.