Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 8. jūlija spriedums – DP/ACER

(lieta F-34/14) 1

Civildienests – ACER darbinieki – Līgumdarbinieks – Līguma nepagarināšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasības pieņemamība – Iebilde par ACER VĪN 6. panta 2. punkta prettiesiskumu saistībā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 1. punktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Uzteikums  – Morālais kaitējums – Atlīdzināšana

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DP (pārstāvis – SPappas, advokāts)

Atbildētāja: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (pārstāvji – PMartinet un SVaona, DWaelbroeck un ADuron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka līgumu un atlīdzināt ciestos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:atcelt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktora 2013. gada 20. decembra lēmumu, ar kuru tas atteica pagarināt DP līgumu;Energoregulatoru sadarbības aģentūra samaksā DP summu EUR 7 000 apmērā;Energoregulatoru sadarbības aģentūra sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina DP tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 184, 16.6.2014., 46. lpp.