Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 juli 2015 – DP/ACER

(Zaak F-34/14)1

(Openbare dienst – Personeel van ACER – Arbeidscontractant – Niet-verlenging van een overeenkomst – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid van het beroep – Exceptie van onwettigheid van artikel 6, lid 2, van de AUB van ACER gelet op artikel 85, lid 1, RAP – Beroep tot schadevergoeding – Opzeggingstermijn – Immateriële schade – Schadevergoeding)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: DP (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (vertegenwoordigers: P. Martinet en S. Vaona, gemachtigden, D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen en vergoeding van de schade

Dictum

Het besluit van 20 december 2013 waarbij de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators heeft geweigerd om de overeenkomst van DP te verlengen wordt nietig verklaard.

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 7 000 EUR aan DP.

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van DP.

____________

1     PB C 184 van 16.6.2014, blz. 46.