Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

28 aprilie 2015

Cauza F‑33/14

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Articolul 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură – Atingere adusă bunei administrări a justiției – Excluderea din procedură a unui reprezentant al unei părți”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta

Decizia:      Îl exclude pe Z din procedură în temeiul articolului 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură. Adresează o copie a prezentei ordonanțe autorităților competente italiene de care aparține Z.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură jurisdicțională – Reprezentarea părților – Excluderea din procedură a unui reprezentant al unei părți – Lipsa observațiilor reprezentantului după ce a fost informat despre inițierea procedurii de excludere – Irelevanță

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (2)]

2.      Procedură jurisdicțională – Reprezentarea părților – Excluderea din procedură a unui reprezentant al unei părți – Avocat al unei părți care a aglomerat în mod inutil și persistent rolul instanțelor Uniunii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (2)]

1.      Lipsa de răspuns al avocatului unei părți în fața instanțelor Uniunii la o scrisoare a Tribunalului Funcției Publice prin care era informat despre intenția acestuia de a utiliza articolul 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură al tribunalului menționat nu se poate opune aplicării, în privința sa, a respectivelor dispoziții privind excluderea din procedură a avocatului unei părți. Astfel, în ceea ce privește un avocat exclus din cauza contribuției sale la continuarea de către clientul său a unui comportament constând în aglomerarea inutilă a rolului instanțelor Uniunii, lipsa de răspuns a avocatului vizat nu repune în niciun fel în discuție faptul că propensiunea clientului său de a opta pentru calea contencioasă în mod sistematic și indistinct este de natură să dăuneze bunului mers al justiției și nici faptul că acest comportament al avocatului său contribuie în mod direct la întreținerea reacției adverse criticate a clientului său.

(a se vedea punctul 13)

2.      Se impune aplicarea articolului 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice prin excluderea avocatului unei părți din procedura în fața instanțelor Uniunii și prin adresarea unei copii a ordonanței de excludere autorităților competente naționale de care acesta aparține atunci când se dovedește în mod suficient că, prin comportamentul său, acest avocat a contribuit, fără discernământ, la întreținerea reacției adverse a clientului său, care, ținând seama de numărul deosebit de ridicat de acțiuni introduse de acesta în fața celor trei instanțe ale Uniunii, număr care nu putea să nu fie cunoscut de un avocat normal de diligent, s‑a dovedit extrem de dăunătoare bunei administrări a justiției.

În această privință, împrejurarea că avocatul vizat nu a introdus decât două acțiuni sub semnătura sa și pe seama clientului său în fața Tribunalului Funcției Publice nu este, ținând seama de istoricul, pe care nu poate să nu îl cunoască, al contenciosului introdus de predecesorii săi, de natură să legitimeze comportamentul său ca avocat, comportament care ar trebui să constea în asistarea și în reprezentarea clientului său având în vedere cerința unei bune administrări a justiției, care este de interes public.

(a se vedea punctele 14, 21 și 22)