Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

15. ledna 2015

Věc F‑30/14

Herman Speyart

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Neoznámení pobírání ‚Kinderbijslag‘ jako příspěvku téže povahy vypláceného z jiných zdrojů – Zpětvzetí návrhu žalobce – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se H. Speyart domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. června 2013, kterým mu Komise uložila disciplinární sankci ve formě trvalého zařazení do nižší platové třídy, protože jí neoznámil, že kromě rodinných přídavků na vyživované dítě podle čl. 67 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie pobírá vnitrostátní přídavek téže povahy, „Kinderbijslag“, a to od 1. dubna 1997, na základě čehož žalobce a jeho manželka, rovněž úřednice Evropské unie, neoprávněně získali částku v celkové výši 39 380 EUR.

Rozhodnutí:      Věc F‑30/14 se vyškrtává z rejstříku Soudu. Herman Speyart ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Soudní řízení – Náklady řízení – Zpětvzetí žaloby neodůvodněné chováním jiného účastníka řízení

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie,článek 84 a čl. 103odst. 5)