Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS

PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2015. gada 15. janvārī

Lieta F‑30/14

Herman Speyart

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – “Kinderbijslag” kā līdzīga pabalsta no citiem avotiem saņemšanas nedeklarēšana – Prasītāja atteikšanās no prasības – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru H. Speyart lūdza atcelt Eiropas Komisijas 2013. gada 18. jūnija lēmumu, ar kuru tā viņam kā disciplinārsodu ir piemērojusi galīgu pazemināšanu pakāpē par vienu pakāpi tādēļ, ka viņš nebija deklarējis to, ka viņš papildus ģimenes apgādājamo bērnu pabalstiem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktu saņem līdzīgu valsts pabalstu – “Kinderbijslag”; to viņš saņem kopš 1997. gada 1. aprīļa, kā rezultātā prasītājs un viņa sieva, kura arī ir Eiropas Savienības ierēdne, ir nepamatoti saņēmuši kopējo summu EUR 39 380 apmērā

Nolēmums      Izslēgt lietu F‑30/14 no Civildienesta tiesas reģistra. H. Speyart sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Atteikšanās no prasības, ko nepamato pretējās puses rīcība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 84. pantsun 103. panta 5. punkts)