Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. november 2015 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-33/14)

(Partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne – ingen udpegning af en ny repræsentant – sagsøgeren ophørt med at besvare Personalerettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat Z)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ansøgningen af 20. januar 2013 om betaling af et beløb på 700 000 EUR i erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt som følge af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til Bruxelles

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-33/14, Marcuccio mod Kommissionen.

Luigi Marcuccio betaler sine egne omkostninger.

____________