Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2021. uputio Administrativen sad Blagoevgrad (Bugarska) – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visšia sadeben savet

(predmet C-180/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Blagoevgrad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VS

Tuženik: Inspektor v Inspektorata kam Visšia sadeben savet

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 1. Direktive (EU) 2016/6801 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP tumačiti na način da su pojmovi „sprečavanje, istraga, otkrivanje ili progon kaznenih djela” navedeni kao aspekti općenite svrhe?

Primjenjuju li se odredbe Uredbe (EU) 2016/6792 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ na državno odvjetništvo Republike Bugarske s obzirom na to da je državno odvjetništvo informacije o osobi koje je prikupilo kao „voditelj obrade” u skladu s člankom 3. točkom 8. Direktive (EU) 2016/680 u vezi s pomoćnim spisom otvorenim radi provjere indicija o kaznenom djelu upotrijebilo u okviru svoje obrane pred sudom kao stranka u građanskom postupku navođenjem da je taj spis otvoren ili otkrivanjem njegova sadržaja?

2.1    U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje:

Treba li izraz „legitimni interesi” iz članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ tumačiti na način da je njime obuhvaćeno potpuno ili djelomično otkrivanje informacija o osobi koje su se prikupile u vezi s pomoćnim spisom državnog odvjetništva u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ako su se otkrile radi obrane voditelja obrade kao stranke u građanskom postupku te da se isključuje privola ispitanika?

____________

1     SL 2016., L 119, str. 89.

2     SL 2016., L 119, str. 1.