Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) 9. aprila 2021 – Le Port de Bruxelles/Infrabel SA in Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA

(Zadeva C-229/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Nasprotna stranka: Infrabel SA

Druge stranke: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 15 Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU1 (samostojno ali v povezavi z drugimi določbami te uredbe), če je pristanišče na celinski plovni poti – ki je del jedrnega omrežja – že povezano s cesto in z železniškim omrežjem, nalaga obveznost ohranitve in vzdrževanja teh dveh povezav ali prepoved ukinitve ene od njiju, čeprav bi se ta ukinila zaradi nevzdrževanja?

____________

1 UL 2013, L 348, str. 1.