Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. juuni 2013. aasta otsus – Bogusz versus Frontex

(kohtuasi F-5/12)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Frontexi töötajad – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 14 ette nähtud katseaja tingimuste muutmine – Teenistusest vabastamine katseaja lõpus – Eesmärkide kindlaksmääramine – Esimest korda kohtuistungil esitatud väide)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Poola) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Frontex (esindajad: S. Vuorensola ja H. Cainard, keda abistasid advokaadid A. Duron ja D. Waelbroeck)

Ese

Nõue tühistada Frontexi otsus, millega hagejale määrati karistus, ning tema teenistusest vabastamise otsus.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja üks neljandik S. Boguszi kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku S. Boguszi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 133, 5.5.2012, lk 29.