Language of document :

9. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon ja EMA

(kohtuasi F-2/12)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid M. Ekimdzhiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska)

Kostjad: Euroopa Komisjon ja Euroopa Ravimiamet

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsused, mis puudutavad sellise eelvaliku nimekirja väljatöötamist ja heakskiitmist, mis esitati EMA haldusnõukogule ameti tegevdirektori valiku- ja nimetamise menetluse raames; teiseks nõue tunnistada kehtetuks teise kandidaadid nimetamine sellele ametikohale, ning kolmandaks nõue hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada eelvalikukomisjoni otsus koostada selline nimekiri kandidaatidest, mis esitatakse Euroopa Komisjoni ametissenimetamise konsultatiivkomiteele; otsus edastati hagejale elektronposti teel 14. märtsil 2011;

tühistada Euroopa Komisjoni ametissenimetamise konsultatiivkomitee esialgne 14. märtsi 2011. aasta otsus kutsuda eelvalikukomisjoni nimekirja kantud neli kandidaati vestlusele ametissenimetamise konsultatiivkomiteega; otsus edastati hagejale elektronpostiga 14. märtsil 2011;

tühistada Euroopa Komisjoni ametissenimetamise konsultatiivkomitee 14. märtsi 2011. aasta otsus nõustuda eelvalikukomisjoni arvamusega seoses eelvalikukomisjoni nimekirja kantud kandidaatide lisateenetega; otsus edastati hagejale elektronpostiga 14. märtsil 2011;

tühistada Euroopa Komisjoni 20. aprilli 2011. aasta otsus koostada eelvaliku läbinud kandidaatide nimekiri;

tühistada Euroopa Komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mis esitati Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 90 alusel halduskaebusena ning milles esitati Euroopa Komisjoni 20. aprilli 2011. aasta otsuse koostada eelvaliku läbinud kandidaatide nimekiri põhjendused;

tühistada vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 91 lõikes 4 sätestatud korrale EMA haldusnõukogu 6. oktoobri 2011. aasta otsus, millega nimetati ametisse EMA tegevdirektor ning mille peale esitati personalieeskirjade artikli 90 alusel ametisse nimetavale ametile kaebus;

määrata õiglane hüvitis tekitatud mittevaralise kahju eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt ja EMA–lt.