Language of document :

Kanne 4.1.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-3/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komissio on velvoitettava korvaamaan vahinko, jonka kantaja väittää aiheutuneen siitä, että hänen sairautensa vakavuuden tunnustamismenettely on kestänyt kohtuuttoman kauan.

Vaatimukset

Päätös, jolla komissio on hylännyt kantajan 23.11.2010 päiväämän ja nimittävälle viranomaiselle toimittaman hakemuksen, on kumottava

24.1.2011 päivätty ilmoitus pöytäkirjasta HR.D.2/MB/ls/Ares(2011)74616, jonka kantaja on vastaanottanut henkilökohtaisesti 3.3.2011 ja jonka hänen luottamushenkilönsä on vastaanottanut 25.2.2011, on kumottava

toimenpide, jolla komissio on, toimenpiteen muodosta riippumatta, hylännyt 20.5.2010 päivätyn vaatimuksen, joka oli tehty 23.11.2010 tehdyn hakemuksen hylkäävän päätöksen johdosta, ja viimeksi mainittu hylkäävä päätös on kumottava ja 23.11.2010 tehty hakemus, jota 20.52011 koskeva, nimittävälle viranomaiselle osoitettu vaatimus koskee, on kumottava

tarvittavilta osin on todettava, että kantajan 25.11.2002 tekemän ja komissiolle osoittaman hakemuksen käsittely on kestänyt yli viisi vuotta

tarvittavilta osin on todettava, että kyseinen menettely oli jo 23.11.2010 päivätyn vaatimuksen tekohetkellä ylittänyt kohtuulliseksi katsottavan käsittelyajan, ja että menettelyn kesto on jo yksin tästä syystä katsottava kohtuuttoman pitkäksi ja lainvastaiseksi

näistä syistä komissio on velvoitettava korvaamaan aineellinen ja aineeton vahinko, joka kantajalle on perusteettomasti aiheutunut 23.11.2010 eli vaatimuksen tekemiseen asti asian käsittelyn kohtuuttoman ja lainvastaisen keston vuoksi, suorittamalla kantajalle 10 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi katsoma tätä suurempi tai pienempi summa

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 23.11.2010 tehtyä vaatimusta seuraavasta päivästä ja aina kyseisen 10 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen suorittamiseen saakka tälle summalle 10 prosentin suuruinen korko, joka lisätään pääomaan vuosittain, tai virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi katsoman korkokannan mukainen korko

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.