Language of document :

Žaloba podaná 10. januára 2012 – ZZ/Frontex

(vec F-5/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaný: Frontex

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Frontexu, ktorým bola žalovanému uložená sankcia a rozhodnutia o jeho prepustení

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 24. mája 2011 o prepustení žalobcu,

zrušiť rozhodnutie zo 16. apríla 2011, ktorým mu bola uložená sankcia,

zaviazať Frontex na náhradu trov konania.