Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 13. studenoga 2014. – Hristov protiv Komisije i EMA-e

(Predmet F-2/12)1

(Javna služba – Postupak izbora i imenovanja izvršnog direktora regulatorne agencije – Europska agencija za lijekove (EMA) – Postupak izbora u dvije faze – Predodabir u okviru Komisije – Imenovanje od Upravnog odbora EMA-e – Obveza Upravnog odbora EMA-a da izabere izvršnog direktora između kandidata koje je odabrala Komisija – Tužba za poništenje – Sastav Odbora za predodabir – Kumulacija funkcija člana Odbora za predodabir i člana Upravnog odbora EMA-e – Kandidati članovi Upravnog odbora EMA-e uvršteni na popis kandidata koje je odabrala Komisija – Imenovanje kandidata člana Upravnog odbora EMA-e – Dužnost nepristranosti – Povreda – Poništenje – Tužba za naknadu štete – Nematerijalna šteta odvojiva od nezakonitosti koja je osnova za poništenje – Dokaz – Odsustvo)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Emil Hristov (Sofija, Bugarska) (zastupnici: M. Ekimdjiev, K. Boncheva i G. Chernicherska, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i D. Stefanov, agenti, zatim J. Currall i N. Nikolova, agenti)

Tuženik: Europska agencija za lijekove (zastupnici: V. Salvatore i T. Jablonski, agenti, zatim J. Currall i N. Nikolova, agenti)

Predmet

Kao prvo, zahtjev za poništenje odluka Komisije koje se tiču razrade i odobrenja popisa za predodabir koji je podnesen Upravnom odboru EMA-e u okviru postupka izbora i imenovanja izvršnog direktora spomenute agencije; kao drugo, zahtjev za poništenje imenovanja drugog kandidata na spomenuto radno mjesto i kao treće, zahtjev za naknadu navodno pretrpljene nematerijalne štete.

Izreka presude

Poništava se odluka Europske komisije od 20. travnja 2011., kojom je Upravnom odboru Europske agencije za lijekove predložen popis od četiri kandidata koja je preporučio Odbor za predodabir i potvrdio Savjetodavni odbor za imenovanja.

Poništava se odluka Upravnog odbora Europske agencije za lijekove od 6. listopada 2011. kojom je imenovan izvršni direktor.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europska komisija i Europska agencija za lijekove snose svaka svoje troškove te im se nalaže snošenje troškova E. Hristova, svakoj polovica.

____________

1 SL C 184, 23.6.2012., str.21.