Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 13. novembra spriedums – Hristov/Komisija un EMA

(lieta F-2/12) 1

Civildienests – Regulatīvas aģentūras izpilddirektora atlases un amatā iecelšanas procedūra – Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) – Atlases procedūra divās kārtās – Priekšatlase Komisijā – EMA valdes veikta iecelšana amatā – EMA valdes pienākums izvēlēties izpilddirektoru no Komisijas atlasītajiem kandidātiem – Prasība atcelt tiesību aktu – Priekšatlases komitejas sastāvs – Priekšatlases komitejas locekļa un EZA valdes locekļa amatu apvienošana – Komisijas atlasīto kandidātu sarakstā ietvertie kandidāti, kas ir EZA valdes locekļi – Kandidāta, kas ir EZA valdes loceklis, iecelšana amatā – Objektivitātes pienākums – Pārkāpums – Atcelšana – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Morālais kaitējums, kurš ir nošķirams no prettiesiskuma, kas pamato atcelšanu – Pierādījumi – Neesamība

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Emil Hristov (Sofija, Bulgārija) (pārstāvji – M. Ekimdjiev, K. Boncheva un G. Chernicherska, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Curall un D. Stefanov, vēlāk J. Curall un N. Nikolova)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu Aģentūra (pārstāvji – sākotnēji V. Salvatore un T. Jablonski, vēlāk J. Currall un N. Nikolova)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumus izveidot un apstiprināt priekšatlases sarakstu, kas EMA izpilddirektora atlases un amatā iecelšanas procedūras ietvaros tika iesniegts šīs aģentūras valdei, otrkārt, prasība atcelt cita kandidāta iecelšanu minētajā amatā un, treškārt, atlīdzināt iespējami nodarīto morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 20. aprīļa lēmumu, ar ko tā Eiropas Zāļu aģentūras valdei iesniedz sarakstu ar četriem priekšatlases komitejas ieteiktajiem un Iecelšanas konsultatīvās komitejas apstiprinātajiem kandidātiem;

atcelt Eiropas Zāļu aģentūras valdes 2011. gada 6. oktobra lēmumu par izpilddirektora iecelšanu;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Komisija un Eiropas Zāļu aģentūra sedz savus, kā arī katra atlīdzina pusi no E. Hristov tiesāšanās izdevumiem.

____________

1      OV C 184, 23.6.2012, 21. lpp.