Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta' Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van koophandel Brussell - il-Belġju) - Europese Gemeenschap vs Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Kawża C-199/11) 

(Rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea quddiem il-qrati nazzjonali - Artikoli 282 KE u 335 TFUE - Talba għad-danni minħabba d-dannu kkawżat lill-Unjoni permezz ta' akkordju - Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea - Dritt għal smigħ xieraq - Dritt ta' aċċess għal qorti - Opportunitajiet ugwali għall-partijiet - Artikolu 16 tar-Regolament Nru 1/2003)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Rechtbank van koophandel Brussel

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Europese Gemeenschap

Konvenuti: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari - Rechtbank van koophandel Brussel - Interpretazzjoni tal-Artikolu 282 KE (attwalment l-Artikolu 335 TFUE) - Rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea quddiem il-qrati nazzjonali - Talba għad-danni - Regoli applikabbli għat-tressiq, mill-istituzzjonijiet, ta' tali talba

Dispożittiv

Id-dritt tal-Unjoni għandu jkun interpretat fis-sens li, f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, dan ma jipprekludix li l-Kummissjoni Ewropea tirrappreżenta lill-Unjoni Ewropea quddiem qorti nazzjonali li quddiemha titressaq kawża ċivili għall-kumpens għad-dannu kkawżat lill-Unjoni permezz ta' akkordju jew ta' prattika pprojbiti mill-Artikoli 81 KE u 101 TFUE, li jistgħu jkunu affettwaw lil ċerti kuntratti pubbliċi mogħtija minn istituzzjonijiet differenti u minn korpi differenti tal-Unjoni, mingħajr ma huwa meħtieġ li l-Kummissjoni jkollha mandat għal dan il-għan minn dawn tal-aħħar.

L-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma jipprekludix li l-Kummissjoni Ewropea tressaq, f'isem l-Unjoni Ewropea, quddiem qorti nazzjonali, kawża għall-kumpens għad-dannu subit mill-Unjoni b'riżultat ta' akkordju jew ta' prattika li ġiet ikkonstatata kuntrarja għall-Artikolu 81 KE, jew għall-Artikolu 101 TFUE permezz ta' deċiżjoni ta' din l-istituzzjoni.

____________

1 - ĠU C 219, 23.07.2011.