Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 28.1.2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG v. HARTING Deutschland GmbH & Co. KG ja Harting Electric GmbH & Co. KG

(asia C-44/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht München I

Pääasian asianosaiset

Hakija: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Vastaajat: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG ja Harting Electric GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2004/48/EY1 9 artiklan 1 kohdan mukaista, että ylimmät toimivaltaiset osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgericht) lähtökohtaisesti epäävät patenttien loukkaamiseen perustuvat turvaamistoimenpiteet turvaamistoimenpiteiden määräämistä koskevassa menettelyssä, jos riidanalainen patentti ei ole läpäissyt ensimmäisessä asteessa käytyä väite- tai mitättömyysmenettelyä?

____________

1 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45).