Language of document :

Valitus, jonka Topcart GmbH tehnyt 28.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-377/19, Topcart GmbH v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, 18.11.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-48/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Topcart GmbH (edustaja: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, Carl International

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 12.5.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä, ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________