Language of document :

Appell ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2021 minn Topcart GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-18 ta’ Novembru 2020 fil-Kawża T-377/19 – Topcart GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-48/21 P)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Topcart GmbH (rappreżentant: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Carl International

B’digriet tat-12 ta’ Mejju 2021, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) ċaħdet l-appell u kkundannat lill-appellanti għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________