Language of document :

Pritožba, ki jo je 1. aprila 2021 vložila Olimp Laboratories sp. z o.o. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 27. januarja 2021 v zadevi T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

(Zadeva C-219/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Olimp Laboratories sp. z o.o. (zastopnik: M. Kondrat, adwokat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 24. junija 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Olimp Laboratories sp. z o.o. nosi svoje stroške.

____________