Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 22 februari 2021 door H.R. Participations SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 16 december 2020 in zaak T-535/19, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Zaak C-109/21 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: H.R. Participations SA (vertegenwoordigers: P. Wilhelm en J. Rossi, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Bij beschikking van 2 juni 2021 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat H.R. Participations SA haar eigen kosten moet dragen.

____________