Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 31. prosince 2020 – RTL Television GmbH v. Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Věc C-716/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal de Justiça

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): RTL Television GmbH

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Předběžné otázky

1.    Musí být pojem „kabelový přenos“, který je uveden v čl. 1 odst. 3 směrnice Rady 93/83/EHS1 ze dne 27. září 1993, vykládán v tom smyslu, že zahrnuje nejen situaci, kdy vysílající organizace uskutečňuje současný přenos vysílání jiné vysílající organizace, ale i současný a nezměněný přenos kabelem pro příjem veřejností původního vysílání televizních nebo rozhlasových programů určených pro příjem veřejností (bez ohledu na to, zda subjekt, který tento přenos pro příjem veřejností uskutečňuje, je vysílající organizací)?

2.    Představuje současný přenos vysílání televizního kanálu šířeného pomocí družice prostřednictvím jednotlivých televizních přijímačů umístěných v hotelových pokojích, pomocí koaxiálního kabelu, další přenos tohoto vysílání, který spadá do pojmu uvedeného v čl. 1 odst. 3 směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993?

____________

1 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Úř. věst. 1993, L 248, s. 15; Zvl. vyd. 17/01, s. 134)