Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Poljska) 18. decembra 2020 – KL/X sp. z o.o.

(Zadeva C-715/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KL

Tožena stranka: X sp. z o.o.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1 Direktive Sveta 99/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP1 ter določbi 1 in 4 tega okvirnega sporazuma razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, v skladu s katero ima delodajalec obveznost, da pisno obrazloži odločitev o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, le v zvezi s pogodbami o zaposlitvi za nedoločen čas – kar pomeni, da je pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, predmet sodnega nadzora utemeljenost odpovednega razloga – delodajalec pa take obveznosti (to je navedbe odpovednega razloga) nima v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, sklenjenimi za določen čas (kar pomeni, da je predmet sodnega nadzora le vprašanje skladnosti odpovedi z določbami, s katerimi se ureja odpoved pogodb)?

Ali se lahko na določbo 4 zgoraj navedenega okvirnega sporazuma in splošno načelo prava Unije o prepovedi diskriminacije (člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah) sklicujejo stranke v sodnem postopku, v katerem na obeh straneh nastopajo posamezniki, in ali imajo zgoraj navedene določbe horizontalni učinek?

____________

1 UL 1999, L 175, str. 43; posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.