Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 26. veebruaril 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited versus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(kohtuasi C-122/21)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Get Fresh Cosmetics Limited

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiivi 87/357/EMÜ1 tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et viidatud säte määratleb sama artikli lõikes 1 osutatud tooted selliselt, et kuigi need ei ole toiduained, on need kujult, lõhnalt, värvilt, välimuselt, pakendilt, märgistuselt, mahult või suuruselt sellised, et on tõenäoline, et tarbijad, eriti lapsed võivad neid segi ajada toiduainetega ja seetõttu suhu panna või imeda või alla neelata, mis võib olla ohtlik, kuna objektiivsed ja põhjendatud andmed tõendavad, et see võib põhjustada näiteks lämbumist, mürgitust või seedetrakti lõhkemist või ummistumist?

2.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, peaks tõendamiskoormist kandma liikmesriigi pädev järelevalveasutus?

____________

1 EÜT 1987 L 192, lk 49; ELT eriväljaanne 13/08, lk 283.