Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Audiencia Provincial de Madridin 15.2.2005 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Elisa María Mostaza Claro vastaan Centro Movil Milenium, S.L.

    

(Asia C-168/05)

(Oikeudenkäyntikieli: espanja)

Audiencia Provincial de Madrid on pyytänyt 15.2.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 14.4.2005, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Elisa María Mostaza Claro vastaan Centro Movil Milenium, S.L. seuraavaan kysymykseen:

Voiko tuomioistuin, joka ratkaisee välitystuomiosta nostetun kumoamiskanteen, ottaa kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 nojalla huomioon välityssopimuksen mitättömyyden ja kumota välitystuomion, koska se on sitä mieltä, että kyseinen välityssopimus sisältää kuluttajan kannalta kohtuuttoman lausekkeen, kun tämä kysymys tuodaan esille kumoamiskanteessa, mutta kun kuluttaja ei ole vedonnut siihen välimiesmenettelyssä?

____________

1 - EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.