Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

Az Audencia Provincial de Madrid 2005. február 15-i végzésével az Elisa María Mostaza Claro kontra Centro Movil Milenium, S.L. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-168/05. sz. ügy)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Audencia Provincial de Madrid (Spanyolország) 2005. február 15-i végzésével, amely 2005. április 14-én érkezett a Bíróság Hivatalához, az Elisa María Mostaza Claro kontra Centro Movil Milenium, S.L. ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

Audencia Provincial de Madrid a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 szerinti fogyasztóvédelem értelmezhető-e akképpen, hogy egy választottbírósági ítélet megsemmisítése iránti keresetet elbíráló bíróság köteles megállapítani a választottbírósági szerződés semmisségét és megsemmisíteni a választottbírósági ítéletet, amennyiben megállapítja, hogy a fenti szerződés a fogyasztóra nézve hátrányos tisztességtelen feltételt tartalmazott, ha a megsemmisítés iránti eljárás során ez a kérdés felmerül, de a fogyasztó nem hivatkozott rá a választottbírósági eljárás során.

____________

1 - HL L 95., 1993.04.21., 29. o.