Language of document : ECLI:EU:C:2006:675

Věc C-168/05

Elisa María Mostaza Claro

v.

Centro Móvil Milenium SL

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Madrid)

„Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách – Nezpochybnění zneužívajícího charakteru klauzule v rámci rozhodčího řízení – Možnost vznést tuto námitku v rámci řízení o opravném prostředku proti rozhodčímu nálezu“

Shrnutí rozsudku

Sbližování právních předpisů – Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13

(Směrnice Rady 93/13, čl. 3 odst. 1 písm. t) a čl. 6 odst. 1)

Směrnice 93/13 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby vnitrostátní soud, kterému je předložena žaloba na neplatnost rozhodčího nálezu, posoudil neplatnost rozhodčí dohody a zrušil tento nález v důsledku toho, že uvedená dohoda obsahuje zneužívající klauzuli, i když spotřebitel neplatnost rozhodčí dohody uplatnil nikoli v rámci rozhodčího řízení, ale pouze v rámci žaloby na neplatnost.

(viz bod 39 a výrok)