Language of document :

Tožba, vložena 9. maja 2006 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-49/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, avocat)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), da tožeča stranka leta 2005 ne napreduje, in vseh povezanih in/ali kasnejših odločb;

prisoditev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka;

naložitev plačila stroškov Evropskemu računskemu sodišču.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V podporo svojega tožbe tožeča stranka navaja:

posledice ponaredbe njenega ocenjevalnega poročila za ocenjevalno obdobje 2003 v ocenjevalnem obdobju 2004;

kršitev načel pravne varnosti osebja, enakega obravnavanja uradnikov in dobrega upravljanja pri uporabi novega sistema ocenjevanja, ki ga je vzpostavila tožena stranka;

dejstvo, da je bil eden od njenih kolegov nezakonito pozvan, da začasno opravlja višjo funkcijo;

dejstvo, da je eden od njegovih nadrejenih nezakonito opravljal funkcije;

nesposobnost nadrejenega v celoti;

večkratna prekoračitev pooblastil in kršitev Pogodbe.

____________