Language of document :

2006 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Davis ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla F-54/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: John Davis (Bolton, Jungtinė Karalystė), Svend Mikkelsen (Sabro, Danija), Dorrit Pedersen (Kopenhaga, Danija) ir Margareta Strandberg (Axminster, Jungtinė Karalystė), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimus dėl ieškovų teisių į pensiją nustatymo tiek, kiek daliai jų teisių į pensiją, įgytų po 2004 m. balandžio 30 d., nebuvo taikomas korekcinis koeficientas, o korekcinis koeficientas, taikomas daliai jų teisių į pensiją, įgytų iki 2004 m. balandžio 30 d., skiriasi nuo Danijoje ar Jungtinėje Karalystėje dirbančių pareigūnų atlyginimų skaičiavimo koeficientų;

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Danijoje ar Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ieškovai, buvę Europos Bendrijų pareigūnai, įsigaliojus naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams, išėjo į pensiją.

Grįsdami savo ieškinius, jie nurodo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių Pareigūnų tarnybos nuostatų 82 straipsnio, nuostatų XI priedo 1 straipsnio 3 dalies ir 3 straipsnio 5 dalies bei nuostatų XIII priedo 20 straipsnio, neteisėtumą,

Jie taip pat nurodo vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo pažeidimą, nes remiantis pirmiau minėtomis nuostatomis po 2004 m. gegužės 1 d. į pensiją išėjusiems pareigūnams neužtikrinama vienoda perkamoji galia, nepriklausanti nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat jie nesinaudoja perkamąja galia, lygia dirbančių kolegų gaunančių vienodą atlyginimą perkamajai galiai, o jų pensijos dauginamos iš korekcinio koeficiento, apskaičiuoto atsižvelgiant į valstybę, nors jų dirbančių kolegų atlyginimui taikomas korekcinis koeficientas apskaičiuotas atsižvelgiant į sostinę.

Ieškovai taip pat teigia, kad pažeistos jų įgytos teisės bei teisėtų lūkesčių apsaugos principas, nes jie galėjo tikėtis, jog jų teisės į pensiją bus apskaičiuotos pagal jų darbo pradžioje galiojusias taisykles, kurios galiojo ir beveik visos jų karjeros metu.

Galiausiai, jie tvirtina, kad pažeisti laisvo darbuotojų judėjimo ir įsisteigimo principai, nes nepritaikius visoms jų pensijoms korekcinio koeficiento nebeužtikrinama laisvė steigti interesų centrą, nebent, prireikus, jie būtų pasiruošę, kad bus baudžiami pritaikant sumažintą perkamąją galią lyginant su ta, kuri taikoma jų kolegoms, gyvenantiems žemesnio pragyvenimo lygio vietose.

____________