Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 19. junija 2007 - Davis in drugi proti Svetu

(Zadeva F-54/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Korekcijski koeficienti - Upokojitev po začetku veljavnosti Kadrovskih predpisov v različici, ki se uporablja od 1. maja 2004 - Uporaba korekcijskih koeficientov, izračunanih na podlagi povprečnih življenjskih stroškov v državi prebivališča upokojencev - Prehodna ureditev - Odprava korekcijskih koeficientov glede pravic do pokojnine, pridobljenih po začetku veljavnosti Kadrovskih predpisov v različici, ki se uporablja od 1. maja 2004)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Davis (Bolton, Združeno kraljestvo) in trije drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta o določitvi pravic do pokojnine tožečih strank, ker delu njihovih pravic do pokojnine, ki so ga pridobile po 30. aprilu 2004, ni dodeljen korekcijski koeficient in ker je korekcijski koeficient, ki velja za del njihovih pravic do pokojnine, ki so ga pridobile pred 30. aprilom 2004, drugačen od tistega, ki vpliva na plačilo uradnikov, ki so v službi v Združenem kraljestvu ali na Danskem.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 154, str. 28.