Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. detsembril 2020 – Comune di Lerici versus Provincia di La Spezia

(kohtuasi C-719/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Comune di Lerici

Vastustaja: Provincia di La Spezia

Eelotsuse küsimus

Kas 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL1 artikliga 12 on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette majandushuvi pakkuvaid kohaliku tasandi avalikke teenuseid osutavate äriühingute äriühenduse, millest tulenevalt jätkab ettevõtja, kellest on äriühingute vahelises läbipaistvas menetluses toimunud tehingute, sealhulgas ühinemise või omandamise tulemusel saanud algse kontsessionääri õigusjärglane, teenuste osutamist ettenähtud tähtaja lõpuni, kui:

a)    algne kontsessionäär on äriühing, kellega sõlmiti sisetehing ühiselt teostatava sarnase kontrolli alusel;

b)    õigusjärglasest ettevõtja valiti välja avaliku hanke teel;

c)    äriühendustehingu tagajärjel ei ole ühiselt teostatava sarnase kontrolli tingimused ühe kõnealuse teenuse kohta hankelepingu sõlminud kohaliku omavalitsusüksuse jaoks enam täidetud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).